מיקח

taking, receiving; buying; merchandise; price

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיקח — לקיחה, נטילה, קבלה, השגה, אחיזה, סחיבה, קליטה, תפיסה, ספיגה; קנייה, רכישה, מסחר, מכירה; סחורה, טובין, מצרכים; מחיר, תשלום, שווי, ערך, שער, תעריף, ס …   אוצר עברית

 • מיקח וממכר — התמקחות, משא ומתן על מחירים {{}} …   אוצר עברית

 • מיקח-טעות — עסקה שיסודה באי הבנות, עסקה בלתי סבירה {{}} …   אוצר עברית

 • שטר-מיקח — זיכרון דברים שנכתב בין קונה למוכר כאישור לעסקה {{}} …   אוצר עברית

 • תגרנות — מיקח וממכר, מסחר זעיר, רוכלות, מכירה בדוכן; וכחנות, התמקחות, עמידה על המיקח, הידיינו …   אוצר עברית

 • מימכר — מכירה, סחר, מיקח, עסקים; סחורה, טובין, מצרכים, מלא …   אוצר עברית

 • מיסחר — 1 v. להפוך לממוסחר, לתת צביון מסחרי, להפוך לעניין עסקי, לעשות לזול והמוני, להפיק רוו 2 סחר, מיקח, מכירה וקנייה, עסקים, עסק, החלפת סחורות, משא ומתן, ביזנ …   אוצר עברית

 • מיסחריות — תגרנות, מיקח וממכר, עקרונות מסחריים, רוח המסחר, שיטות מסחריו …   אוצר עברית

 • ממכר — 1 adj. גורם להתמכרות, הופך להרגל, שאי אפשר בלעדיו, שהופך לאובססי 2 מכירה, סחר, מיקח, עסקים; סחורה, טובין, מצרכים, מלא …   אוצר עברית

 • מסחר — 1 v. להיעשות ממוסחר, לקבל צביון מסחרי, להפוך לעניין עסקי ותו לא, להיעשות זול והמונ 2 v. להפוך לממוסחר, לתת צביון מסחרי, להפוך לעניין עסקי, לעשות לזול והמוני, להפיק רוו 3 v. נעשה ממוסחר, קיבל צביון מסחרי, הפך לעניין עסקי ותו לא, נעשה זול והמוני,… …   אוצר עברית

 • מסחריות — תגרנות, מיקח וממכר, עקרונות מסחריים, רוח המסחר, שיטות מסחריו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.